Tag Archives: KHÁM TẬT KHÚC XẠ

ĐÃ BAO LÂU BẠN CHƯA ĐI KHÁM TẬT KHÚC XẠ?

– Nếu bạn nhìn thấy bài viết này thì đây chính là thông điệp vũ trụ mách bạn phải “chăm sóc” đôi mắt ngay thôi. – Khái niệm “đo mắt định kỳ” cũng giống như khám sức khoẻ tối thiểu 2 lần 1 năm thường rất ít người quan tâm đến. Và đợi đến khi…