CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  • Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu rõ hơn về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, có yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ bộ phận chúng tôi.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, trong trường hợp để trả lời các câu hỏi, gửi tài liệu, giải đáp những thông tin Quý khách yêu cầu hoặc thủ tục giao dịch đơn hàng.
  • Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 
  • Mọi thông tin giao dịch luôn được bảo mật ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.